Skyteprogrammer:


Øvelser som skytes med pistol i NSF er:


 

Alle øvelsene bortsett fra feltpistol og hurtigpistol er internasjonale programmer


 

Fripistol (50 meter)

Programmet for fripistol består av 60 skudd fordelt på serier av 10 skudd mot den internasjonale  presisjonsskiven. Skyteavstand er 50 meter. Samlet skytetid er 2 timer.

Fripistolen skal være i kaliber .22 (5,56 mm), men forøvrig vil den som navnet antyder være forbundet med få restriksjoner. Utformingen av våpenet er fritt, men skjeftet eller deler av pistolen må ikke gi støtte utenom selve hånden. Avtrekksvekten er valgfri.


 

Standardpistol (25 meter)

Programmet for Standardpistol består av 60 skudd mot den internasjonale presisjonsskiven:

4 serier a 5 skudd på 150 sekunder pr. serie.

4 serier a 5 skudd på 20 sekunder pr. serie.

4 serier a 5 skudd på 10 sekunder pr. serie.

Våpenet skal være i kaliber 5,56mm (.22). Avtrekksvekten må være minst 1000 gram. Det er tillatt med anatomisk skjefte (håndstøtte). Vekten av våpenet med tomt magasin skal være maks 1400 gram.


 

VM Finpistol og Grovpistol (25 meter)  

Programmet for finpistol består av 2 deler; presisjonsskyting og duellskyting. Skyteavstand er 25 meter.


Presisjonsskyting:

Presisjonsskyting foregår mot den internasjonale presisjonsskiven. Denne skytingen består av 30 skudd fordelt på 6 serier av 5 skudd. Tid pr. serie er 5 minutter

Duellskyting:

Duellskyting foregår mot den internasjonale silhuettskiven. Denne skytingen består av 30 skudd fordelt på 6 serier av 5 skudd. I duellseriene svinger skivene slik at de er framme i 3 sekunder og borte i 7 sekunder. Dette gjentas 5 ganger, og det skal avfyres ett skudd hver gang skiven vises.

Poengene for presisjonsdelen og duelldelen legges sammen til en sluttsum for konkurransen.


Finpistol - Grovpistol:

Våpenet skal være i kaliber 5,56mm (.22) for fin. 7,62mm (.32 ) og maksimum kaliber 9,65mm (.40) for grov. Avtrekksvekten må være minst 1000/1360 gram. Det er tillatt med anatomisk skjefte (håndstøtte). Vekten av våpenet med tomt magasin skal være maks 1400 gram.


 

Hurtigpistol ( 25 meter, NSF nasjonalt program)

Hurtigpistol er et nasjonalt program. Programmet består av 60 skudd mot den internasjonale silhuettskiven. Skyteavstand er 25 meter.

Programmet skytes i to klasser; Standardpistol (fin) og grovpistol. Skuddene fordeles slik:


4 serier a 5 skudd på 10 sekunder pr. serie

4 serier a 5 skudd på 8 sekunder pr. serie

4 serier a 5 skudd på 6 sekunder pr. serie

Øvelsen skytes i to klasser: fin og grov. Våpnene er de samme som i standardpistol (fin) og grovpistol.


Nytt program fra 2010


Hurtigpistol Militær, Hurtigpistol Revolver


Program som for Hurtigpistol Fin og Grov


Militærpistol som definert i: 8.25.7.1.3   Revolver som definert i: 8.25.7.1.4.1 og 8.25.7.1.4.2 (ungdom kal..22LR)


Skytestilling  Militærpistol, Revolver og Revolver kal..22LR ungdom skytes i ”Stående Fri”.


 

Silhuettpistol (25 meter) 

Silhuettpistol er en utpreget hurtigskyting som foregår mot 5 internasjonale silhuettskiver på 25 meters hold.


Det avgis 60 tellende skudd fordelt på 2 omganger med 30 skudd i hver omgang. Hver omgang omfatter:


2 serier a 5 skudd på 8 sekunder. Ett skudd mot hver skive.

2 serier a 5 skudd på 6 sekunder. Ett skudd mot hver skive.

2 serier a 5 skudd på 4 sekunder. Ett skudd mot hver skive.

Etter ca. 1 time skytes 2. omgang, som er lik den første.


Pistolen skal være i kaliber 5,56mm (.22/.22 short). og våpenet skal ikke veie mer enn 1260 gram. Det er tillatt med anatomisk grep (håndstøtte) og grep som slutter om hånden.


 

Luftpistol 10 meter

Det finnes en rekke skyteprogrammer for luftpistol. Det programmet som blir skutt mest er 10 meter luftpistol.

Det skytes 60 skudd for senior og 40 skudd for damer, veteraner og juniorer.

Skytetiden er 1 time 45 min. og det kan skytes et ubegrenset antall prøveskudd før man skyter de 60 tellende skuddene.


 

FELTSKYTING 

Feltpistol ( 6-70 meter, NSF nasjonalt program)


Feltskyting med pistol og revolver skytes i terrenget. Skytetider, avstander, skytestillinger og skiver varierer fra stevne til stevne. Skytingen arrangeres i 4 våpengrupper:


FIN (5,56mm/.22 cal)

GROV (7,62 til 9,65m/ca .32-.40)

MILITÆR (9mm - 11,25mm)

REVOLVER (cal .38-.45)


Programmet omfatter 60 skudd fordelt på 10 standplasser. Det skytes 6 skudd på hver standplass.                                                                                                                                                            Man får 1 poeng for hvert treff og 1 poeng for hver truffet skive. Vanligvis legges en feltløype opp slik at maksimal poengsum er ca. 100 poeng.

På minst 1 standplass skal skytingen foregå liggende.

På minst 1 standplass skal det skytes med beste hånd.

På minst 1 standplass skal skytingen utføres stående fri.


Utgangsstillingen skal på alle standplasser, unntatt liggende, være med ladd og usikret våpen i                                                                                                                                                                      45 grader ved kommando ”ild”.

Korteste skytetid skal ikke være under 6 sekunder. Lengste skyteavstand skal ikke være over 70 meter, korteste avstand skal ikke være under 5 meter.


Faktorkrav for militærfelt:

I militær-klassen er det krav til ammunisjonen. Kravet til kulevekt er minst 100 grain (1 gram = ca 15 grains) og prosjektilet må minimum være  5mm over hylsekanten.  Ammunisjonen skal holde et faktorkrav på 120.   


Utregning av faktor skjer etter formelen:


Kulehastigheten i fot pr. sekund X kulevekten i grain / 1000 > 120         


SPESIALFELT


Spesialpistol (5.56mm til 11.25 mm)

Spesialrevolver (cal .22-.45)

Magnum 1 (.357-.40 cal) Faktorkrav 190     minimum kulevekt er 140 grains Magnum 2 (.41-.455 cal) Faktorkrav 275     minimum kulevekt er 210 grains


Programmet omfatter 50 skudd fordelt på 10 standplasser. Det skytes 5 skudd på hver standplass. Forøvrig er gjenomføringen som på vanlig felt. Avtrekksvekt er 1360g


Våpnene må ha følgende max mål:


Spesialpistol: Lengde 185mm, Høyde 125mm, Bredde 35mm,Vekt 800g med tomt magasin. Spesialrevolver: Lengde 200mm, Høyde 150mm, Bredde 40mm, Vekt 1000g uten patroner.  Magnum 1 og 2: Ingen begrensninger i mål og vekt.